Jelmu

Tanssisali Lutakon keikat järjestää Jyväskylän Elävän Musiikin Yhdistys ry eli Jelmu, joka perustettiin 1989 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 1990.

Jelmu on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Vuosittain Jelmu ry:n jäsenmaksun maksaa noin tuhat henkilöä.

Toiminta

Keikkoja Lutakossa järjestetään vuosittain 120–150 ja niissä käy noin 35000–40000 musiikinystävää per vuosi. Keikkatoiminnan lisäksi Jelmu ylläpitää Lutakossa kahtakymmentä treenikämppää.

Jelmun vuosibudjetista suurin osa katetaan omalla toiminnalla eli lippu- ja myyntituotoilla, muulla omalla varainhankinnalla sekä muun muassa vuokraamalla talon tiloja erilaisiin tilaisuuksiin. Vain marginaalinen osuus budjetista tulee erilaisina avustuksina.

Jelmussa työskentelee vakituisesti neljä palkattua työntekijää, joiden lisäksi toiminnassa on mukana vaihtelevasti siviilipalvelusmiehiä ja harjoittelijoita sekä noin sadan aktiivisen vapaaehtoisen joukko.

Lisää tietoa Jelmusta

Jelmun ensimmäisten 20 vuoden tarina kerrotaan Tomi Tuomaalan kirjoittamassa kirjassa Schaumaninkatu 3 – Tanssisali Lutakko 1990–2010.

Jelmun säännöt: https://www.jelmu.net/jelmun-saannot